Bu metin Bankamızca işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, KVKK’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir.

(i) Kişisel Verilerin Sizden veya Sizin adınıza hareket eden temsilcilerinizden (Vekil, Vasi, Veli vb.) Elde Edilme Yöntemleri;

 • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direkt satış ekipleri ile hizmet aldığımız destek hizmeti/dış hizmet ve diğer kuruluşlar, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, kamuoyu araştırma şirketleri) ile otomatik olmayan yöntemle,
 • Müşteri İletişim Merkezimiz ile gerçekleştirdiğiniz görüşme kayıtlarından otomatik olmayan yöntemle,
 • Bankamız mobil ve internet sitemiz ve uygulamalarımızdan¸ ATM’lerimiz ve şube içi kiosklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,
 • Form, talimat, sözleşme, telefon, e-posta, faks, kısa mesaj, kargo ve posta yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda,

(ii) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri;

 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb.) otomatik yöntemle,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmî kurumlardan (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Noterler vb.)
 • Bankamız ürünlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar,
 • İş ve program ortaklarımızdan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,

Sistem entegrasyonu, e-posta, form yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

3. İşlenen Veri Kategorileri ile Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Amacı

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca işlenmektedir.

Veri Kategorileriİşleme AmaçlarımızHukuki Sebepler

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Hesap açılışı, bağlı ürün ve hizmetler başvurularının alınması ve değerlendirilmesi

Hesap açılışı, bağlı ürün ve hizmetlerin sunulması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Müşterilerimizin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi

Müşteri bilgilerinin doğru, tam ve güncel olmasının sağlanması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem ve Uyum, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, analizlerin yapılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi,

Banka sistemlerinin alt yapı, bakım onarım ile analiz ve geliştirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi

Kullanıcı testleri süreçlerinin yürütülmesi ve testlerin raporlanması

Bankamız bilgi sistemleri ve işlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Banka operasyon güvenliğinin sağlanması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kurumsal iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti ve deneyimi, anket ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans

Bütçe, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yasal düzenlemeler ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (BDDK, Bankalar Birliği Risk Merkezi, MASAK, BKM, Mahkemeler vb.) bilgi verilmesi, raporlama yapılması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Bankamız alacaklarının tahsili, idari veya kanuni takip işlemleri

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Finans, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Müşteri hizmet standardı ve buna bağlı sunulacak ürünlerin belirlenmesi için segment çalışması yapılması

Ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin stratejilerin belirlenmesi veya geliştirilmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Lokasyon, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi

Ürün veya hizmetlerimize bağlılık oluşturulması,

Çapraz satış, dijital ve/veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerimizin yürütülmesi

Kampanya veya promosyon düzenlenmesi

Veri analitiği ve modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Lokasyon, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kişiye özel pazarlama (Profilleme, hedefleme, ön onaylı limit atama vb.) faaliyetlerimizin yürütülmesi ve tanıtım aktiviteleri

Açık rızanızın bulunması halinde

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca ve/veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin sunulması ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi/KuruluşlarAktarma AmaçlarımızHukuki Sebepler

İş Ortakları (Banka’nın ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla kurduğu, iş birliği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak marka veya acentelik ilişkisi bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

İştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, işlemlerine aracılık edilen kuruluşlar (Banka’nın doğrudan ve dolaylı hissedarı olduğu ve yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulu bulunan şirketler ile sermaye piyasası düzenlemelerine göre faaliyetlerine aracılık edilen şirketler anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Bankamız hizmetlerinin sunulabilmesi, acentelik ve aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Tedarikçiler (Bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık aldığımız taraflar, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

Hizmet alınan tarafların Bankamıza destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Finansal Topluluk Şirketleri (5549 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan ana kuruluşu Koç Holding A.Ş. olan, buna bağlı oluşturulan Yapı ve Kredi Bankası Finansal Grubu Çatısı altında yer alan finansal grup şirketleri anlamına gelmektedir.)

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar (İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir . Örneğin: BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, yargı mercileri vb.)

Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları (İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir.)

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Varlık yönetim şirketleri ile Banka alacaklarının satışı ve muhtemel alıcılar (Alacakların temliki süreçleri kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz varlık yönetim şirketleri ve muhtemel alıcıları ifade etmektedir. )

Banka alacaklarının temlik edilmesi dahil, bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bankamız ürün/hizmetlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar (Bankamız üzerinden sunulan ürün ve hizmetler açısından ilgili ürün ve hizmetin tarafı olabilecek gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.)

Bankamızdan talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Bankamızla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Bankamıza talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Talimatlarınızın yerine getirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

5. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;

 • Kimlik tespiti yapılarak Şubelerimiz aracılığıyla,
 • Kimlik doğrulaması gerçekleştirilerek Dijital Kanallarımız ya da Çağrı Merkezimiz üzerinden,
 • Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul adresine noter kanalıyla,
 • yapikredi@yapikredi.hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak,
 • Bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak taleplerinizi Bankamıza iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
d) talep konusu bulunmalıdır.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.