YKB Özel Bankacılık Sanat Bursu

Türk Eğitim Vakfı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine diğer alanlarda olduğu gibi Sanat Bursu da vermektedir.

Yapı Kredi Özel Bankacılık olarak Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturduğumuz fon ile yetenekli genç sanatçıları destekliyoruz. TEV ile hem Üstün Başarı Sanat Bursu hem de Yüksek Öğretim Eğitim Sanat Bursu verilecektir:

Burslar için Başvuru Tarihi: 2021-2022 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 6 Eylül-6 Ekim

Koleksiyoner veya koleksiyonerliğe yeni başlayacak sanatsever müşterilerimizin, sanatın her alanındaki danışmanlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

YKB ÖZEL BANKACILIK SANAT BURSU

Yüksek Öğretim Üstün Başarı Sanat Bursu:

Üstün Başarı Sanat Bursu Verilecek Alanlar:

Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıda belirtilen bölümleri başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Şan.
 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

Adayların eylül ayı içinde ilan edilen tarihler arasında TEV’in internet sayfasından doldurduğu 'TEV Üstün Başarı Sanat Bursu Başvuru Formu’nu doldurması gerekmektedir.

İlan edilen şartları sağlayan adayların üniversite Konservatuvar Müdürlüğü veya Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından TEV’e bir tutanak ile aday olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Üniversitesi tarafından aday gösterilen öğrencilerin dosyaları, TEV Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylar İstanbul veya uygun görülen bir ilde ilgili alanlardaki öğretim üyelerinden oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilmek üzere sınav merkezlerine davet edileceklerdir. Aşamalar e-posta veya sms aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Detaylı bilgiler burs başvuru döneminde Üstün Başarı Sanat Bursu Formu’nda yer alacaktır.

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye sınırları içerisindeki üniversitelerin Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinde; yukarıda ilan edilen alanlarda öğrenim görüyor olmak,
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • 2. Sınıf öğrencisi olmak,
 • Aday gösterilecek öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.20, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 80) not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Aday Olamayacaklar:

 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler, vakıf üniversitelerinde öğrenim görenler,
 • Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Başvuru ve Süreç

 • Evrakların üniversite tarafından Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne son ulaştırılma tarihi : 20 Ekim

Eklenecek Belgeler:

 • 'TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısı alınıp, sayfa sonları ve en sondaki boşluklar doldurulup imzalanarak aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip, mavi veya beyaz renkli telli dosyaya delerek takılacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e devletten alınabilir.),
 • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (e devletten alınabilir.)
 • Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarıları, katıldığı yarışmalar ve dereceleri sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları varsa anlatımının yapıldığı en fazla 1 sayfalık yazı, (Konservatuvar öğrencileri ilgili sayfanın altına hangi enstrümanı çaldığını açıkça belirten bir not yazacaktır.)
 • Kimlik kartının arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı; 1’i formda ilgili alana çok iyi yapıştırılmalı, 1’i delinmeden zarf veya folyo içinde dosyaya eklenmelidir.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e devletten alınabilir),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

- Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e devlet’ten alabilirler.)

- Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

- Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e devletten alınabilir.)

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için çalıştığı kurumdan onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

- Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (Mutlaka e devletten alınmalıdır.)
Önemli Not: (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e devletten alınmalıdır.)

- Anne ve baba - Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (Mutlaka e devletten alınmalıdır.)
adına araç varsa; araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Not : (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

Başvuru Dosyasının Teslim Edilmesi:

Öğrenime devam edilen öğretim kurumunun burslarla ilgili birimine (Öğrenci İşleri ve Burs Ofisi Başkanlığına) ilan edilen süre sonuna kadar teslim edilmelidir.

Bursun Ödenmesi:

Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir. Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun Kesilmesi:

Üstün Başarı Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının; 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80)’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

Yüksek Öğrenim Eğitim Sanat Bursu:

Başvuru Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
  Ara sınıflar için :
 • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
 • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
 • 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar:

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir),
 • Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyük olmamak,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler:

Başvuru yapan tüm adaylar için TEV tarafından teknik ön değerlendirme yapılır. Ön elemeyi geçerek mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu 'TEV Burs Başvuru Formunu ve aşağıda belirtilen belgeleri ; SMS veya e-posta ile gönderilecek linke yüklemeleri gerekmektedir.

 • 'TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısı alınıp, sayfa sonları ve en sondaki boşluklar doldurulup imzalanarak aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip, mavi veya beyaz renkli telli dosyaya delerek takılacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e devletten alınabilir.),
 • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (e devletten alınabilir.)
 • Kimlik kartının arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı; 1’i formda ilgili alana çok iyi yapıştırılmalı, 1’i delinmeden zarf veya folyo içinde dosyaya eklenmelidir.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e devletten alınabilir),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

- Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e devlet’ten alabilirler.)

- Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

- Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e devletten alınabilir.)

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için çalıştığı kurumdan onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

- Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (Mutlaka e devletten alınmalıdır.)
Önemli Not: (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e devletten alınmalıdır.)

- Anne ve baba adına araç varsa; araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Not : (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

Bursiyer Seçimi

Yüksek Öğrenim Eğitim Sanat Bursu:

TEV’in web sitesi üzerinden başvuru yapıldıktan sonra TEV tarafından yapılan teknik değerlendirme sonucu beklenmektedir. Uygun görülen öğrencilere e-posta ve/veya SMS yoluyla bildirim yapılacak ve ikinci aşama olan mülakatlarla ilgili tarih ve konum bilgisi paylaşılacaktır. Mülakatlar, öğretim kurumunun oluşturduğu burs komisyonları ve TEV’den gözetmen olarak katılacak bir yetkili ile yapılmaktadır. Mülakat sonucu, burs almaya hak kazanan adaylara e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yüksek Öğrenim Üstün Başarı Sanat Bursu:

TEV’in web sitesi üzerinden başvuru yapan öğrenciler başvuru belgeleriyle birlikte dosyasını öğretim kurumuna teslim eder. Öğretim kurumu üst yazı ile kriterleri uygun olan adayları TEV’e bildirir. Aralarında TEV görevlilerinin ve çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olan kişilerin olduğu burs mülakat komisyonu kurulur. Aday öğrenciler e-posta ve SMS yoluyla mülakatlara davet edilir. Komisyonda uygun görülen öğrencilere aynı şekilde e-posta ve SMS yoluyla bilgi verilir.

Başvuru formu için tıklayınız!